Aga Czyż. Music video set

Aga Czyż. Polish Jazz vocalist on the music video set.

Kawałek po kawałku